barf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

barf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm barf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của barf.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • barf

    * kinh tế

    cà giựt

Từ điển Anh Anh - Wordnet