barfly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

barfly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm barfly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của barfly.

Từ điển Anh Việt

  • barfly

    /'bɑ:flai/

    * danh từ

    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) người hay la cà ở các quán rượu