sky nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sky nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sky giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sky.

Từ điển Anh Việt

 • sky

  /skai/

  * danh từ

  trời, bầu trời

  clear sky: trời trong

  under the open sky: ngoài trời

  to laund (praise, extol) someone to the skies: tân ai lên tận mây xanh

  cõi tiên, thiêng đường

  khí hậu, thời tiết

  under warmer sky (skies): ở (nơi) khí hậu ấm hơn

  if the sky fall we shall catch larks

  (xem) lark

  out of a clear sky

  thình lình, không báo trước

  * ngoại động từ

  (thể dục,thể thao) đánh vọt lên cao (bóng crickê)

  treo (tranh) cao quá; treo tranh (của ai) quá cao

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sky

  the atmosphere and outer space as viewed from the earth

  Similar:

  flip: throw or toss with a light motion

  flip me the beachball

  toss me newspaper

  Synonyms: toss, pitch