sky pilot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sky pilot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sky pilot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sky pilot.

Từ điển Anh Việt

  • sky pilot

    /'skai,pailət/

    * danh từ

    (từ lóng) mục sư

Từ điển Anh Anh - Wordnet