sky-borne nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sky-borne nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sky-borne giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sky-borne.

Từ điển Anh Việt

  • sky-borne

    * tính từ

    (quân sự) vận chuyển bằng đường không