sky-dived nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sky-dived nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sky-dived giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sky-dived.

Từ điển Anh Việt

  • sky-dived

    * tính từ

    nhuộm màu xanh da trời