sky-pilot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sky-pilot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sky-pilot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sky-pilot.

Từ điển Anh Việt

  • sky-pilot

    * danh từ

    giáo sĩ trên tàu chiến