sky phone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sky phone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sky phone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sky phone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sky phone

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    điện thoại hàng không