toss nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

toss nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm toss giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của toss.

Từ điển Anh Việt

 • toss

  /tɔs/

  * danh từ

  sự quẳng lên, sự ném lên, sự tung

  trò chơi sấp ngửa

  to win the toss: đoán đúng trong trò chơi sấp ngửa; thắng lợi

  sự hất (đầu, hàm...)

  a toss of the head: cái hất đầu

  sự ngã ((thường) từ trên ngựa xuống)

  to take a toss: ngã ngựa; (nghĩa bóng) thất bại

  * ngoại động từ

  quẳng lên, ném lên, tung

  to toss the ball: tung quả bóng

  to toss money about: quẳng tiền qua cửa sổ, ăn tiêu hoang phí

  to toss up a coin: tung đồng tiền (chơi sấp ngửa)

  hất; làm tròng trành

  to toss the head: hất đầu

  the aeroplane was tossed [about] in the stormy sky: chiếc máy bay tròng trành trong bầu trời bão táp

  * nội động từ

  chơi sấp ngửa

  lúc lắc, tròng trành

  the ship tossed on the sea: con tàu tròng trành trên biển cả

  lật đi lật lại; trở mình trằn trọc

  he tossed about in his bed: anh ta trở mình trằn trọc trên giường

  vỗ bập bềnh (sóng)

  tung bóng lên (quần vợt)

  to toss about

  vứt lung tung

  to toss away

  ném đi, vứt đi

  to toss off

  nốc (rượu) một hơi

  giải quyết nhanh chóng (công việc)

  to toss up

  tung (đồng tiền...) lên

  nấu quàng nấu quấy (đồ ăn)

Từ điển Anh Anh - Wordnet