sample packet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sample packet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sample packet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sample packet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sample packet

    * kinh tế

    gói hàng mẫu (gởi qua bưu điện)