sample jerk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sample jerk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sample jerk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sample jerk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sample jerk

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    người lấy mẫu dầu thô (từ bể chứa hoặc xitec)