sampler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sampler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sampler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sampler.

Từ điển Anh Việt

 • sampler

  /'sɑ:mplə/

  * danh từ

  vải thêu mẫu

  (kỹ thuật) ống góp, cực góp

 • sampler

  (điều khiển học) người lấy mẫu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sampler

  * kinh tế

  dụng cụ lấy mẫu

  người chọn mẫu

  người kiểm định mẫu

  người kiểm tra mẫu hàng

  người tra mẫu hàng

  sự lấy mẫu (hàng hóa)

  thiết bị lấy mẫu

  vải thêu mẫu

  xiên lấy mẫu

  * kỹ thuật

  dụng cụ lấy mẫu

  dưỡng

  mẫu

  máy lấy mẫu

  mô hình

  ống lấy mẫu đất

  ống thu mẫu

  toán & tin:

  bộ lấy mẫu

  mạch lấy mẫu

  xây dựng:

  cực góp

  mẫu thử nguyên dạng

  đo lường & điều khiển:

  người lấy mẫu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sampler

  an assortment of various samples

  a candy sampler

  a sampler of French poets

  a piece of embroidery demonstrating skill with various stitches

  Similar:

  sampling station: an observation station that is set up to make sample observations of something

  taster: someone who samples food or drink for its quality

  Synonyms: taste tester, taste-tester