taster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

taster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm taster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của taster.

Từ điển Anh Việt

 • taster

  /'teistə/

  * danh từ

  người nếm; người nếm rượu, người nếm trà

  cốc để nếm

  người duyệt bản thảo

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • taster

  * kinh tế

  người thử nếm

  thiết bị đánh giá cảm quan

  * kỹ thuật

  người nếm

Từ điển Anh Anh - Wordnet