sample cock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sample cock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sample cock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sample cock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sample cock

  * kinh tế

  vòi lấy mẫu

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  van lấy mẫu

  vòi lấy mẫu