raw water nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raw water nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raw water giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raw water.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • raw water

  * kỹ thuật

  nước chưa xử lý

  nước cứng

  nước nguyên khai

  nước thiên nhiên

  nước thô