raw paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raw paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raw paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raw paper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • raw paper

  * kỹ thuật

  rác chưa phân loại

  rác chưa xử lý

  rác thô

  xây dựng:

  giấy nền