raw umber nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

raw umber nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm raw umber giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của raw umber.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • raw umber

    greenish brown pigment

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).