promotion of osi (posi) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promotion of osi (posi) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promotion of osi (posi) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promotion of osi (posi).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • promotion of osi (posi)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Sự nâng cấp của OSI (xúc tiến OSI)