promotional budget nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promotional budget nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promotional budget giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promotional budget.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • promotional budget

    * kinh tế

    ngân sách khuyến mãi (tiêu thụ)

    ngân sách quảng cáo