promotional nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

promotional nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm promotional giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của promotional.

Từ điển Anh Việt

 • promotional

  * tính từ

  (thuộc) quảng cáo (để bán hàng )

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • promotional

  * kinh tế

  cổ động

  đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm

  khuyến mãi

  quảng cáo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • promotional

  of or relating to serving as publicity

  promotional fares

  of or relating to advancement

  promotional exams