pole tips nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pole tips nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pole tips giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pole tips.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pole tips

    * kỹ thuật

    điện:

    mỏm cực