poles nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

poles nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm poles giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của poles.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • poles

    * kỹ thuật

    điện:

    các điện cực