pole-jump nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pole-jump nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pole-jump giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pole-jump.

Từ điển Anh Việt

  • pole-jump

    /'pouldʤʌmp/ (pole-vault) /'poulvɔ:lt/

    vault) /'poulvɔ:lt/

    * nội động từ

    (thể dục,thể thao) nhảy sào