pole-star nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pole-star nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pole-star giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pole-star.

Từ điển Anh Việt

  • pole-star

    /'poulstɑ:/

    * danh từ

    sao Bắc đẩu

    (nghĩa bóng) nguyên tắc chỉ đạo; điều hướng dẫn, vật hướng dẫn