pole core nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pole core nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pole core giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pole core.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pole core

    * kỹ thuật

    lõi cực từ

    điện:

    lõi cực