pole digger crawler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pole digger crawler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pole digger crawler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pole digger crawler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • pole digger crawler

    * kỹ thuật

    điện:

    xe xích đào cột