plum cake nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

plum cake nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm plum cake giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của plum cake.

Từ điển Anh Việt

  • plum cake

    /'plʌmkeik/

    * danh từ

    bánh ngọt nho khô