park bench nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

park bench nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm park bench giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của park bench.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • park bench

    a bench in a public park

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).