parka nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

parka nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm parka giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của parka.

Từ điển Anh Việt

  • parka

    /'pɑ:kə/

    * danh từ

    áo paca (áo da có mũ trùm đầu của người Ets-ki-mô)

Từ điển Anh Anh - Wordnet