mold loft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mold loft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mold loft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mold loft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mold loft

    * kỹ thuật

    phòng lắp đặt