moldiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

moldiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm moldiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của moldiness.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • moldiness

    Similar:

    mustiness: the quality of smelling or tasting old or stale or mouldy

    Synonyms: must

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).