grey friar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grey friar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grey friar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grey friar.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • grey friar

    Similar:

    franciscan: a Roman Catholic friar wearing the grey habit of the Franciscan order

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).