grey-blue nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grey-blue nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grey-blue giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grey-blue.

Từ điển Anh Việt

  • grey-blue

    * tính từ

    lam xám

Từ điển Anh Anh - Wordnet