greyness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

greyness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm greyness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của greyness.

Từ điển Anh Việt

 • greyness

  /'greinis/

  * danh từ

  màu xám

  vẻ u ám, vẻ buồn rầu ảm đạm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • greyness

  Similar:

  gray: a neutral achromatic color midway between white and black

  Synonyms: grayness, grey