greybeard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

greybeard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm greybeard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của greybeard.

Từ điển Anh Việt

  • greybeard

    /'greibiəd/

    * danh từ

    ông già, ông lão

    lọ sành, hũ sành (đựng rượu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet