longbeard nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

longbeard nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm longbeard giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của longbeard.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • longbeard

    Similar:

    bellarmine: a stoneware drinking jug with a long neck; decorated with a caricature of Cardinal Bellarmine (17th century)

    Synonyms: long-beard, greybeard

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).