grey-haired nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grey-haired nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grey-haired giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grey-haired.

Từ điển Anh Việt

  • grey-haired

    * tính từ

    như grey-headed

    * tính từ

    như grey-headed

Từ điển Anh Anh - Wordnet