hoary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hoary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hoary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hoary.

Từ điển Anh Việt

 • hoary

  /'hɔ:ri/

  * tính từ

  bạc, hoa râm (tóc)

  cổ, cổ kính; đáng kính

  (sinh vật học) có lông tơ trắng (cây, sâu bọ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet