canescent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canescent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canescent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canescent.

Từ điển Anh Việt

 • canescent

  * tính từ

  trở nên bạc; trở nên trắng

  canescent leaves: lá trắng xám

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • canescent

  of greyish white

  the canescent moon

  covered with fine whitish hairs or down

  Synonyms: hoary