greyhound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

greyhound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm greyhound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của greyhound.

Từ điển Anh Việt

 • greyhound

  /'greihaund/

  * danh từ

  chó săn thỏ

  tàu biển chạy nhanh ((cũng) ocean greyhound)

  xe buýt chạy đường dài

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • greyhound

  a tall slender dog of an ancient breed noted for swiftness and keen sight; used as a racing dog