grey eminence nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grey eminence nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grey eminence giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grey eminence.

Từ điển Anh Việt

  • grey eminence

    /'grei'eminəns/

    * danh từ

    kẻ tâm phúc; mưu sĩ