greyish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

greyish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm greyish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của greyish.

Từ điển Anh Việt

 • greyish

  /'greiiʃ/

  * tính từ

  hơi xám, xam xám

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • greyish

  Similar:

  grey: of an achromatic color of any lightness intermediate between the extremes of white and black

  the little grey cells

  gray flannel suit

  a man with greyish hair

  Synonyms: gray, grayish