grayish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grayish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grayish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grayish.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • grayish

  * kỹ thuật

  hơi xám

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • grayish

  Similar:

  grey: of an achromatic color of any lightness intermediate between the extremes of white and black

  the little grey cells

  gray flannel suit

  a man with greyish hair

  Synonyms: gray, greyish