greyed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

greyed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm greyed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của greyed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • greyed

  Similar:

  grey: make grey

  The painter decided to grey the sky

  Synonyms: gray

  grey: turn grey

  Her hair began to grey

  Synonyms: gray

  dulled: deprived of color

  colors dulled by too much sun

  greyed with the dust of the road

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).