good part nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

good part nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm good part giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của good part.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • good part

    a place of especial strength

    Antonyms: weak part

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).