flow cup nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flow cup nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flow cup giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flow cup.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flow cup

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  cốc đo độ nhớt

  cốc rót

  vật lý:

  cốc thử dòng chảy

  cốc thử nghiệm