flowchart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flowchart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flowchart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flowchart.

Từ điển Anh Việt

 • flowchart

  (Tech) lưu đồ; biểu đồ trình tự thao tác

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flowchart

  * kinh tế

  biểu đồ diễn tiến

  biểu đồ quá trình tác nghiệp

  lưu trình đồ

  * kỹ thuật

  chương trình khối

  lưu đồ

  lưu thông

  điện lạnh:

  bảng khái quát

  xây dựng:

  địa đồ

  toán & tin:

  giản đồ luồng

Từ điển Anh Anh - Wordnet