color tray nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

color tray nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm color tray giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của color tray.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • color tray

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khay màu