color menu nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

color menu nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm color menu giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của color menu.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • color menu

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  menu màu

  trình đơn màu

  điện tử & viễn thông:

  thực đơn màu