color bars nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

color bars nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm color bars giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của color bars.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • color bars

  * kỹ thuật

  sọc màu

  toán & tin:

  các dải màu

  các thanh màu